Page 4 of 4

Re: 8 buttons and 8 relays in esp with hc595

Posted: Fri Nov 15, 2019 9:30 am
by elmaya
piotrekk wrote:
Fri Nov 15, 2019 6:43 am
dalej nie rozłącza AP. Możesz udostępnić mi twoje biblioteki ?
Of course.
I attach the latest version of 8x8_595_ntc and the libraries.
supla_595_reset_to_Config8x8_10K-ntc.rar
arduino & libraries
(1.63 MiB) Downloaded 108 times

Re: 8 buttons and 8 relays in esp with hc595

Posted: Thu Feb 06, 2020 8:17 pm
by Michal81
Jakie zastanawiałeś rezystory w układzie x8 ?

Re: 8 buttons and 8 relays in esp with hc595

Posted: Thu Feb 06, 2020 8:34 pm
by piotrekk
podciągające na przyciski? od 4,7k do 10k