8 buttons and 8 relays in esp with hc595

elmaya
Posts: 876
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: Sevilla

Fri Nov 15, 2019 9:30 am

piotrekk wrote:
Fri Nov 15, 2019 6:43 am
dalej nie rozłącza AP. Możesz udostępnić mi twoje biblioteki ?
Of course.
I attach the latest version of 8x8_595_ntc and the libraries.
supla_595_reset_to_Config8x8_10K-ntc.rar
arduino & libraries
(1.63 MiB) Downloaded 123 times
Michal81
Posts: 55
Joined: Sun Feb 02, 2020 9:03 pm

Thu Feb 06, 2020 8:17 pm

Jakie zastanawiałeś rezystory w układzie x8 ?
piotrekk
Posts: 39
Joined: Thu Sep 19, 2019 7:12 am

Thu Feb 06, 2020 8:34 pm

podciągające na przyciski? od 4,7k do 10k
Post Reply

Return to “Ideas and concepts”